10 jaar geëist doden schoonmoeder

16 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 16 mei 2021- Er is tegen Chandrani S. tien jaar celstraf geëist voor het doden van haar schoonmoeder. Raadsman Arjan Ramlakhan hield afgelopen week, na het requisitoir, zijn pleidooi. Hij vroeg de rechter om de verdachte vrij te spreken.

Ramlakhan schetste een beeld van de feiten en omstandigheden waarmee Chandrani S. is geconfronteerd. Uit het psychologische rapport blijkt dat het gaat om een 26-jarige vrouw bij wie een stress gerelateerde aanpassingsstoornis kan worden vastgesteld die zij ontwikkelde in reactie op de opeenstapeling van huwelijkse problemen en de steeds verder verstoorde relatie met haar schoonmoeder (het slachtoffer) en haar man (die gedetineerd zit in Nederland). Hij sloeg een blik op de Indiase cultuur. “Als Surinamer weten we dat de druk die gelegd wordt op een schoondochter vanuit haar schoonfamilie soms zeer groot kan zijn.” Een van de tradities die is meegenomen uit India is de joint family. In een joint familie is de taak van een schoondochter om het huishouden op zich te nemen inclusief de zorg over haar schoonouders. In dit geval is de schoondochter ook de kostwinner want haar schoonmoeder was onderontwikkeld en haar schoonvader is ziek.

De raadsman zegt dat het verder welbekend is dat de band tussen schoondochter en schoonmoeder meestal slecht is. “Vaak is dit omdat de schoonmoeder het gevoel heeft dat haar zoon wordt ‘afgepakt’. Zij is nog niet klaar om de zoon los te laten, vindt (bijna) altijd dat haar zoon beter verdient. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het krijgen van kinderen de band met de schoonfamilie vaak niet versterkt, maar juist verslechtert.”

Het huwelijk van de verdachte met haar partner is vanaf het begin moeilijk geweest. Ramlakhan pleitte dat de ouders van Chandrani S. haar te jong vonden en wilden dat zij eerst haar school moest afronden. Echter legden de schoonouders toen al de verantwoording van hun zoon bij haar. Zij verzochten haar met hem te trouwen, zodat hij verandert en op het juiste pad terecht zou komen. Kort na het huwelijk kreeg Chandrani S. de schuld van de ziekte van haar schoonvader. De schoonmoeder vond dat zij ongeluk bracht in haar huis. Ramlakhan geeft aan dat de echtgenoot van Chandrani S. werd opgesloten in Nederland vanwege drugssmokkel. De verdachte had hierna de volledige zorg over haar schoonvader. Ook moest zij zorgen voor haar kind. Uit het psychologische rapport blijkt verder dat er ook aanwijzingen zijn dat de vrouw zwakbegaafd is.

De advocaat wees in zijn pleidooi erop dat de schoonmoeder al geruime tijd, problemen had met Chandrani S. Zij werd vaker door haar schoonmoeder beschuldigd buitenechtelijke relaties te hebben. Het ergste was voor de verdachte dat zij op de dag van het gebeuren werd beschuldigd dat zij een relatie onderhield met haar schoonvader. Dat heeft de verdachte bij de politie als ter terechtzitting verklaard. Uit het verhoor van de dochter van de verdachte blijkt dat het latere slachtoffer een week voor het geval Chandrani S. had bedreigd met een schaar. Het kind vertelde dat haar oma niet van haar moeder hield en haar wilde doden.

Op de bewuste dag moest de verdachte haar schoonvader ophalen van het Nierdialyse Centrum. Haar schoonmoeder had de autosleutel verlegd. Het slachtoffer beschuldigde Chandrani S. weer van buitenechtelijke relaties te hebben waarbij krachttermen werden gebruikt. De vrouw werd bang toen haar schoonmoeder naar de keuken liep en vreesde voor haar leven vanwege de eerdere bedreiging met een schaar. Omdat de verdachte niet wist waar de autosleutel was en de deuren van het huis op slot waren, kon zij niet naar buiten vluchten. Zij vermoedde dat haar schoonmoeder een mes uit de keuken nam, waarna zij een bracket pakte waarmee zij de vrouw heeft geslagen. Het slachtoffer overleed aan het opgelopen letsel. Ramlakhan zegt verder dat er geen sprake is van opzet. In juni wordt deze zaak verder behandeld.

-Website-