19 sterke pompen liggen in een loods te verroesten

9 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 09 april 2022- De regering van Suriname heeft sinds 2018 in het kader van de India-creditline 19 grote waterpompen voor plaatsing op 10 locaties landelijk aangeschaft middels een lening van maar liefst $ 12.6 miljoen. Volgens de voortgangsmonitoring van het Herstelplan is het project reeds voor “84% gerealiseerd” met de aantekening “reeds geleverd en opgeslagen”. De VES geeft aan dat men het exacte huurbedrag per maand niet wilt doorgeven.

Suriname heeft aan al de wereldconferenties geparticipeerd en de politici zijn voldoende op de hoogte van de bedreigingen voor ons land. Opeenvolgende regeringen en parlementen prediken over het belang van goed waterbeheer, toch functioneren de waterschappen in Nickerie nauwelijks en de aangekochte waterschappen zijn nooit gerealiseerd, schrijft de VES.

“Terwijl de ministeries van LVV, OW en RO bakkeleien over wie het beleid voor de waterschappen mag bepalen, blijft modern waterbeheer achterwege en lopen woonbuurten en productiegebieden met regelmaat onder water.
“Terwijl delen van de kustvlakte, zowel woongebieden als landbouwgebieden in de kustvlakte, regelmatig onder water staan liggen er 19 sterke pompen in een loods te verroesten.
“Terwijl de rente op de lening van India aantikt worden de pompen, maar niet nuttig ingezet.
“Terwijl de schade aan de agrarische productie in de ondergelopen gebieden toeneemt, weigert ook deze regering deze pompen te plaatsen.”

Dit beleid, dat weliswaar onder de vorige regering is begonnen, maar ook door deze regering de afgelopen 20 maanden is voortgezet, is geen productie stimulerend beleid maar een productie vernietigend beleid, benadrukt de VES. De regering zal deze pompen zo snel als mogelijk met prioriteit op de 10 locaties moeten plaatsen.

De conclusie is dan ook dat de natuur zich niet laat programmeren en elke samenleving de plicht heeft zich tegen de climate change in te dekken door gerichte waterbeheersingsmaatregelen.