1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Galibi

27 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 maart 2020 – In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, heeft een delegatie onder leiding van de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Dave Abeleven, een tweede veldbezoek gebracht aan Galibi. Het bezoek is afgelegd om de locaties te bespreken voor de opzet van de solarplant en de plaatsing van de windmast. Galibi, bestaande uit de 2 dorpen, Langa Mang Kondre en Christiaan Kondre, zal 1×24 uur van stroom voorzien worden, welke door middel van zonnepanelen opgewekt zal worden. Het bezoek vond plaats op 4 maart 2020.

De delegatie bestond uit medewerkers van het ministerie van NH, vertegenwoordigers van het bedrijf, Power China en een afgevaardigde van N.V. AMPS Power Solutions, de lokale partner van Power China. Tijdens dit bezoek is er een vergadering belegd met de kapiteins van beide leefgemeenschappen. Er is onder andere gesproken over de diverse uitdagingen op het gebied van water en energie alsook het windproject en de landovereenkomst.

Windproject

De implementatie van het windproject geschiedt in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB). Het eerste component van dit project omvat de oplevering van een windmap. Het vervaardigen van de windmap zal op basis van de verzamelde data van de vijf op te zetten windmasten en de sodar plaatsvinden. Er zal eerst een landovereenkomst getekend moeten worden tussen de overheid en het traditioneel gezag voor de opzet van de windmast.

Galibi, is één van de vijf gelokaliseerde plaatsen voor het opzetten van een windmast. De overige windmasten zullen op Commewijne, Saramacca, Coronie en Nickerie geplaatst worden.

Het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, wordt in samenwerking met Power China uitgevoerd. De nodige voorbereidingen worden getroffen om de geplande activiteiten gestadig uit te kunnen voeren. Er is al een plan uitgewerkt door Power China met concrete voorstellen om het energievraagstuk zo snel als mogelijk op duurzame wijze op te lossen.

Aan de 2 dorpbesturen is het voorstel gedaan om een werkgroep samen te stellen voor een vlot verloop van de communicatie bij de uitvoering van de projecten. De werkgroep krijgt als taak mee om als counterpart te functioneren voor de gemaakte afspraken.

Galibi is het derde dorp, dat op grote schaal zal worden aangesloten op een volledig hybride systeem met zonnepanelen. De dorpen, Goejaba en Pikin Slee zijn als eerst aangesloten op dit systeem.

– Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen-