2019 is voorbij, 2020 een uitdagend jaar voor u en mij!!!

January 3, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 03 vrijdag 2020 – Het beleid van Minister Rabin Parmessar sinds zijn aantreden op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is er één om elk onder directoraat duurzaam te gaan ontwikkelen. De onder directoraten krijgen evenveel aandacht. In dat kader kan onder andere worden genoemd, het verheffen van de onder directoraten naar het niveau van directoraten binnen een nieuw geformuleerde structuur welke reeds goedgekeurd is door het Staatshoofd. Het betrekken van en de samenwerking met alle actoren binnen de diverse sectoren is er één welke ongekende periodes manifesteert. De verschillende trainingen, waaronder de Good Agriculture Practices training voor de diverse sectoren zoals, de landbouw en veeteelt, waarbij LVV naar de stakeholders toegaat. De pesticiden awareness training die voor stakeholders maar ook overige belangstellenden is verzorgd. Op het gebied van de visserij heeft het ministerie om internationale hulp gevraagd van de Internationale Maritieme Organisatie, IMO en de toezegging verkregen om de illegaliteit binnen de visserijsector tegen te gaan. Het verhogen van de inspectiewerkzaamheden ter regulering en het verkrijgen van verlenging van de vergunningen heeft ook anders plaatsgevonden en wel volgens een nieuw systeem dat in samenwerking met de stakeholders tot stand is gekomen.

De successen zijn door de nieuwe samenwerkingsaanpak niet uitgebleven, zo kan worden genoemd het halen van de deadline gesteld door de Europese Unie met betrekking tot de nieuwe regels van dit instituut, de samenwerking met en de start van de activiteiten van LR Group waarbij innovatie en productie verhoging de boven toon zullen voeren voor de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder binnen de agrarische sector, de Seabob garnalen die momenteel internationaal op de eerste plaats staat, de diverse afzetmarkten en intensievere samenwerking met landen die belangstelling hebben voor onze producten. Dit zijn enkele voorbeelden van successen die bewerkstelligd zijn. Minister Parmessar heeft ook geïnvesteerd in de factor mens, ons zo bekend arbeidskapitaal. Op afdelingen waar er dringende behoefte was aan personeel zijn die ook naar behoefte aangetrokken, maar ook is er geïnvesteerd in het personeel in de vorm van trainingen. Personeelsleden op elk niveau werden getraind, zodat ze hun werk beter kunnen verrichten, maar ook hun kennis kunnen verrijken.

In 2019 zijn de basis en contacten gelegd met verschillende organisaties en landen die in 2020 verder zullen worden voortgezet en uitgevoerd. Dit zal resulteren in een extra druk jaar voor het Ministerie van LVV. De Minister zegt ervan overtuigd te zijn, dat met de nieuwe wijze van samenwerken is aangetoond dat het ministerie de uitdagingen aankan. Het Ministerie van LVV is een hele belangrijke, wij zijn met name verantwoordelijk voor de voedselvoorziening, voedselveiligheid, de kwaliteit en continuïteit ervan voor land en volk. Eveneens levert dit ministerie een niet bescheiden bijdrage aan de staatskas alsook voorziet zij in werkgelegenheid. In het jaar 2020 zal het ministerie nog meer gekwalificeerde personeelsleden moeten aantrekken, die landelijk ingezet zullen worden om het ministerie uit te dragen en die ondersteuning te geven aan de boeren, om met name te werken aan de verhoging van de productie en kwaliteit in de agrarische sector.

In 2019 was de samenwerking goed te noemen, op 30 december 2019 hebben wij bewezen na hard werken dat wij ook samen kunnen feesten, waarbij de ressorten onder andere hebben gezorgd voor lekkere hapjes die ter plaatse zijn voorbereid. Ik wil eenieder danken die in 2019 een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van het beleid, in de tussentijd kent u mijn kernwoorden, duurzame ontwikkeling, samen werken en samen verdienen. Dit jaar 2020 zullen wij op de ingeslagen weg voortgaan, als team kunnen wij de uitdagingen aan en zullen wij gaan voor nog meer succes.

– Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-