2e reguliere bijeenkomst NPPO van Suriname

October 25, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 oktober 2019 – De 2e reguliere bijeenkomst van de National Plan Protection Organization (NPPO) met de stakeholders in het kader van de strenge aangepaste exportregelgeving van de Europese Unie heeft plaatsgevonden. Deze

reguliere bijeenkomsten is één van de punten in het actieplan welke moet leiden tot betere informatie-uitwisseling en samenwerking. De bijeenkomst werd gehouden op maandag 21 oktober 2019 in het SAIS-gebouw op het hoofdkantoor van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

De vergadering werd geleid door Sadhana Jankie en Imana Power, beide verbonden aan de NPPO van Suriname. In de NPPO hebben zitting de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring van het ministerie van Landbouw LVV en wordt verder ondersteund door de onderdirectoraten Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking en Landbouw. De stakeholders die aanwezig waren zijn vertegenwoordigers van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) en andere belangrijke groenten en fruitexporteurs.

De NPPO van Suriname voert thans het actieplan uit dat in juli is aangenomen om het probleem ten aanzien van intercepties van schadelijke organismen op te lossen. De aanwezigen zijn kort geïnformeerd over de EU-audit die in begin oktober werd uitgevoerd. Op korte termijn zal de EU het officiële rapport sturen van de audit. Na de ontvangst van het rapport kunnen concretere stappen worden ondernomen ter verbetering van het fytosanitaire controle exportsysteem. Verder is er gesproken over de inspectie-aspecten op groenten en fruit. Een belangrijke agendapunt was hoe de aanhoudingen van de exportzendingen van groenten en fruit in Nederland te voorkomen. Op allerlei momenten in de exportketen moeten stappen worden ondernomen om deze aanhoudingen als gevolg van organismen aan te pakken. Alle relevante informatie die kan bijdragen in deze kwestie zal worden verwerkt tot acties om zo op één lijn te zijn en de juiste stappen te ondernemen in de verdere implementatie van het actieplan.

Minister Rabin Parmessar wacht de resultaten van de audit af, gezien het belang voor Suriname om te blijven exporteren.

– Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-