Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

March 22, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 22 maart 2019 – De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is doende de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district Nickerie aan te pakken. Dit wordt gedaan middels de uitvoer van “na-onderhoudsbeurten” die uit ruim 20 cultuurtechnische projecten bestaat. Intussen is er al 200 km aan lozing aangepakt.

De landbouwgebieden in het district Nickerie zullen na dit onderhoud optimaal voorzien zijn van de aan- en afvoer van het irrigatiewater. Door de afdeling Regio-West worden ook voorbereidingen getroffen om de droge infrastructuur aan te pakken. Met een goed onderhouden infrastructuur wordt verwacht dat de productie in de agrarische gebieden gegarandeerd blijft en zal toenemen. Het ministerie van LVV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de infrastructuur binnen de agrarische gebieden.
Ten behoeve van de andere regio’s worden door het ministerie ook al voorbereidingen getroffen om de natte en droge infrastructuur aan te pakken.

-NII-