Aanvang uitvoering ontwikkelingsprojecten

21 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 21 april 2022- President Chandrikapersad Santokhi, heeft recentelijk tijdens de uitreiking van grondpapieren in het district Commewijne verklaard, dat er op korte termijn diverse ontwikkelingsprojecten, zullen worden uitgevoerd.

De ministers van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en Openbare Werken (OW) zullen in opdracht van het Staatshoofd aanvangen met de openbare inschrijving van de veerboot, die de route tussen Paramaribo – Meerzorg zal moeten onderhouden. Volgens de president is er gesproken met de investeerders van DP world, over de onderhandelingen met betrekking tot het bouwen van een brug tussen Nieuw- Amsterdam en Leonsberg waar een goede haven-faciliteit zal komen te staan.

De president is wel vastberaden projecten uit te voeren, om zo meer werkgelegenheid te creëren. Het waterzuiveringsinstallatiebedrijf waarnaar de president verwees en dat als het modernste aangemerkt wordt in het Caraïbisch gebied, zal op termijn ervoor zorgdragen, dat het district voorzien is van drinkwater van hoge kwaliteit.

Dit alles zal tot gevolg moeten hebben dat deze besproken projecten, nog dit jaar van start gaan. Dit proces zal lopen totdat de diverse ministeries voldoende capaciteit hebben ontwikkeld om de komende jaren de projecten, zoals besloten in de regeringsraad, uit te voeren. Het gaat hierbij om meer dan ruim 200 projecten die zijn geïdentificeerd en goedgekeurd.