Ad interim minister EZ garandeert delegatie Wereldbank voorttrekken SCSD-project

9 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 09 april 2022- Op vrijdag 8 april 2022 heeft de Ad interim-minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, een delegatie ontvangen van de Wereldbank (WB). De delegatie brengt het bezoek om consultaties te houden voor de Suriname Systemic Country Diagnostic die de basis vormt voor de nieuwe strategie in de samenwerking tussen Suriname en de Wereld Bank. Bij de meeting waren naast minister Kuldipsingh en de WB-delegatie ook aanwezig de directeuren van de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën, de component coördinatoren van het project en vertegenwoordigers van beide ministeries.

Het ministerie van EZ heeft een lopend project met de WB, het Suriname Competitiveness and Sector Diversification project De bewindsvrouw heeft tijdens de ontmoeting, de delegatie de garantie gegeven, dat zij het SCSD project persoonlijk zal helpen trekken.

Het SCSD-project heeft als doel het ondernemers- en investeringsklimaat in Suriname te verbeteren, in het bijzonder sectoren betreffende de mijnbouw-, landbouw- en toerisme sector. Dit project wordt uitgevoerd door de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), C1 “Strengthening the mining sector governance, transparency, accountability and administration” en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), C2 “Investing in SMEs and value chains in emerging industries”. De totale lening van dit project is USD 23 miljoen, waarvan US$ 7 miljoen voor activiteiten van NH en US$ 16 miljoen voor activiteiten van EZ.

Ook wordt voornamelijk aandacht besteed aan de Electronic Single Window, die erg belangrijk is voor de rangschikking op de lijst van “ease of doing business”, stimuleren van lokaal toerisme en de “branding” van Suriname. De directeur van Financiën onderstreepte dat het project heel belangrijk is voor Suriname voor een betere positionering op de ranglijst van “ease of doing business” en dat er hoge verwachting zijn voor dit project.

Vanuit de Wereldbank-degelatie is Suriname gecomplimenteerd voor de samenwerking van beide ministeries aan de componenten. Wat voor de delegatie van belang is, is dat er wordt aangegeven wie of wat nodig is om het project verder te helpen duwen en het delen van de plannen, zodat gericht daarop kan worden ingespeeld.