Agrarische planters doen veldonderzoek cassave en podosiri

20 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 20 maart 2022– Als onderdeel van de training over het leren schrijven van een bedrijfsplan, hebben agrarische planters van het binnenland en medewerkers van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland op woensdag 16 maart 2022 een cassave en podosiri veldonderzoek gedaan. De bedoeling van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van wat de kosten, de knelpunten en uitdagingen zijn voor ondernemers die cassave en podosiri verwerken. Beide ondernemers Renee Galimo en Marius Sentie, hebben hun ervaring gedeeld met de planters waaronder het productieproces, welke kosten hiermee gepaard gaan, wat de knelpunten en uitdagingen zijn. Ondanks Renee Galimo een van de ondernemers meerdere keren heeft geprobeerd om in aanmerking te komen voor een lening, is dat hem niet gelukt.

In de regentijd is het voor hem een uitdaging om op zijn aanplant te komen, omdat de weg heel erg slecht is. De opslag voor de oogst en na het verwerken is eveneens een uitdaging voor hem. De andere ondernemer Marius Sentie, die podosiri verwerkt, is als Galimo van mening dat de ondersteuning vanuit de overheid ontbreekt. Eén van de knelpunten en evens uitdaging is dat podosiri niet het heel jaar door geoogst kan worden, maar seizoengebonden is.

Sentie die sinds zijn jonge jaren bezig is met de verwerking van podosiri, heeft financiële ondersteuning nodig om deze op grote schaal te kunnen produceren. Beide ondernemers zijn van mening dat zij materiële zowel financiële ‘push’ nodig hebben zodat zij kunnen uitbreiden. Als de ondersteuning er is, kunnen zij op grote schaal produceren en daardoor meer werkgelegenheid creëren voor omliggende bewoners. De training wordt verzorgd door de van Hall Larenstein University of Applied Sciences en de middelen zijn door Netherlands Universities Foundation for International Cooperation vrijgemaakt. De training over het leren schrijven van een businessplan is op 15 februari van start gegaan. Dit veldonderzoek is de tweede fase van de training die een heel jaar gaat duren. De tweede fase is op 14 maart 2022 gestart. De groep zal nog een veldonderzoek doen in kokos en palepoe.
Een businessplan wordt geschreven om donaties te verwerven of leningen aan te vragen van Niet Govermentele Organisaties (ngo’s) en andere nationale en internationale organisaties. De donatie kan in de vorm van financiële en materiële middelen.