Alle alternatieven voor Russisch gas onder druk door droogte en warmte

9 August 2022

Comments: 0

En dat heeft effect op alle alternatieven voor het opwekken van stroom, juist nu we het zonder Russisch gas moeten stellen. Ook de levering van stroom uit Noorse waterkracht staat inmiddels ter discussie en dat zal effect hebben op de prijzen. ”Waterkracht is een hele voordelig manier om stroom op te wekken”, zegt energie-econoom Gerben Hieminga van ING. ‘’Wat kernenergie voor Frankrijk is, is waterkracht voor Noorwegen’’, weet Hieminga.

En laat nou ook de productie van kernenergie, een ander alternatief voor stroom uit gas, onder druk staan door de warmte. ‘’Water wordt gebruikt in de centrales om te koelen’’, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. Dan zijn er ook nog de kolen als alternatief voor gas. Zelfs hernieuwbare energie heeft last van het warme weer. ‘’Doorgaans is er wel veel zon, dus voor zonne-energie is het geen probleem’’, zegt Hieminga.

Ongekende samenloop van omstandigheden maakt alles duurder

‘’Nu is het overal in Europa warm en droog en ook langdurig’’, aldus ING-econoom Hieminga. ”De droogte en warmte grijpt in op van alles”, besluit Van Cleef. ‘’En als energie duurder wordt, wordt alles duurder’’.