39 ambtenaren behalen B-1 deelcertificaat van HBO Bestuurskunde en overheidsmanagement

3 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 3 april 2022- Op donderdag 31 maart 2022 vond de B-1 Deelcertificaten uitreiking plaats van 39 ambtenaren door minister Bronto Somohardjo. Zij namen deel aan de tweede cohort van de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O). Deze startte in oktober 2019 met 65 cursisten. De afdeling Vorming en Opleiding (V&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met het onderwijzen en bijscholen van ambtenaren.
De bewindsman deed een beroep op de cursisten zich te blijven ontwikkelen, dit vanwege de snelle nationale en internationale ontwikkelingen. “Leren is meer dan ooit voor eenieder, een vereiste om zich verder te ontwikkelen in zijn of haar ambt. Leren doe je echter een leven lang, want je bent er nooit te oud voor”, onderstreepte de bewindsman. Hij hoopt dat het deelcertificaat een stimulans is om het diploma te behalen. De overheid wil het maken van het ambtenarenkader slagvaardiger maken, waardoor processen uniform en transparant worden uitgevoerd.
Kavitadevi Gangadin, V&O coördinator is trots met de behaalde resultaten, omdat met het certificaat, de cursisten richting kunnen geven aan hun bul. De HBO B&O is een vierjarige opleiding met als doel om professionals af te leveren op bachelorsniveau, die kunnen omgaan met maatschappelijke vraagstukken, beleid kunnen maken en leiding kunnen geven in de publieke sector. Daarnaast biedt het de ambtenaren de mogelijkheid zich te specialiseren op onder andere het gebied van financiën, controle, HRM, juridisch gebied, informatiebeheer en algemeen beheer. Bij de uitreiking waren ook aanwezig BiZa-directeur, Nasier Eskak, de onderdirecteur Personeelsontwikkeling Organisatie & Efficiency Beleid, Majory Mulier en Jutta Soekarnsingh als lid van de examencommissie en andere toppers van het departement.