Ambassadeur Ori op World Peace Summit: ‘Duurzame vrede vereist mentaliteitsverandering’

5 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Ambassadeur Henry Ori heeft op zaterdag 24 september 2022 namens de Republiek Suriname een statement gegeven op de 8e World Peace Summit te Parijs tijdens de Heavenly Peace, World Culture, Restoration of Light Forum . Het thema is ‘Institutional Peace: A Cornerstone for Sustainable Development’.

Ambassadeur Ori gaf zijn gehoor mee dat ‘Vrede’ gelijk staat met ‘het Leven zelf’ en dat het daarom moet worden beleden door elk individu in gedachten, woorden en daden. ‘Ik geloof er echt in dat hierin het geheim ligt van blijvende relaties en duurzame vrede’ zei de ambassadeur.

Om vrede tussen buren te hebben, moet er vrede heersen in huis.

Om vrede in huis te hebben, moet er vrede zijn in het hart.

‘Ik geloof dat institutionele vrede begint bij het individu, de kleinste unit van de gemeenschap. Laten wij diep in ons eigen hart kijken om de innerlijke vrede te vinden om de mensheid te dienen en elk conflict en elke vorm van lijden in onze wereld te beëindigen’ betoog de ambassadeur.

Ambassadeur Ori vermeldde dat Suriname als voorbeeld voor beleving van vrede kon dienen. ‘Over het algemeen weten Surinamers, een mozaïek van vele culturen uit verschillende delen van de wereld, vreedzaam samen te leven zelfs in deze moeilijke tijden’.

De ambassadeur memoreerde hierbij dat het recht op vrede is vastgelegd in de Surinaamse grondwet, dat de Surinaamse vlag de betekenis van vrede vertolkt en als symbool voor vrede en harmonie tussen religiën gezien kon worden, hij vertelt verder dat gebedshuizen van verschillende religiën naast elkaar staan en dat de Surinaamse regering in haar meerjarenplan verschillende beleidslijnen heeft opgenomen die verweven zijn met belangrijke pijlers van het VN-Handvest, zoals vrede, veiligheid en mensenrechten.