Armoedegrens vastgesteld op SRD 3.365

3 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De in juli vorig jaar ingestelde multidisciplinaire werkgroep inzake armoedebestudering, heeft in november 2021 aan de minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken een eerste deel rapport uitgebracht, waarbij de armoedegrens per december 2021 is vastgesteld op SRD 3.365 voor een volwassene. Arbeidsminister, Steven Mac Andrew, bood de “notitie actuele armoedegrenzen” op 27 juni 2022 aan ter goedkeuring in de Raad van Ministers.

Voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s van de regering, met name de duurzame armoedebestrijding, had de regering concrete informatie nodig over de armoede situatie in het land. In dit kader is de werkgroep in het leven geroepen.

Met de vaststelling van de armoedegrens beoogt de werkgroep de technische basis te hebben geboden om effectieve armoedebestrijdingsprogramma’s en -maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren. Het finaal rapport van de werkgroep wordt in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht. De Raad van Ministers, voorgezeten door vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft de aangeboden notitie goedgekeurd, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.