UPDATE: Artikel 80 SBW niet in strijd met grondwet

1 February 2023

In: Nieuws
Comments: 0

Het Constitutioneel Hof heeft artikel 80 SBW niet strijdig bevonden aan de Grondwet en Verdragen. Het gaat hierbij om het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Constitutioneel Hof heeft verder ook uitspraak gedaan op een beoordeling van een bestuursbesluit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Grondwet. Op 13 mei 2022 werd een verzoekschrift ingediend inzake het besluit van het CBB om een in het buitenland gesloten huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet te erkennen. Het hof oordeelde dat het besluit van het CBB niet in strijd is met artikelen 8 en 17 lid 1 van de grondwet.