Assemblee stemt in: verhoging Omzetbelasting naar 12%

5 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 05 augustus 2021- De omzetbelastingtarieven voor goederen en diensten zullen per 1 oktober 2021 opgetrokken worden naar 12%. De Nationale Assemblee heeft dinsdagavond 3 augustus met 29 stemmen voor en 13 tegen de wijziging van de huidige Wet Omzetbelasting goedgekeurd. De NDP-fractie stemde tegen, en de BEP-fractie, die ook tegen de verhoging van de omzetbelasting is, was tijdens de stemming wegens andere verplichtingen niet in de zaal aanwezig.

De overheid verwacht met de verhoogde omzetbelasting maandelijks een bedrag van circa SRD 22 miljoen aan meerinkomsten binnen te halen. Een motie ingediend door de NDP- en BEP-fractie waarin de regering wordt gevraagd onmiddellijk duidelijke sociaal economische verlichting te brengen in de noden van de samenleving en de lonen en salarissen te verhogen volgens de laatste devaluatie, werd verworpen.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zei, dat de diverse maatregelen nodig zijn om de overheid in staat te stellen een aantal zaken voor de samenleving te kunnen financieren. De sociale voorzieningen op basis van het sociaal vangnet, het herstel van de kapotte wegen en het garanderen van de gezondheidszorg zijn zaken die hij opsomde. “Het geld moet ergens vandaan komen”, betoogde hij.

Met betrekking tot de situatie in de gezondheidszorg zei hij, dat met de Nationale Ziekenhuisraad is overeengekomen dat de overheid maandelijks een bedrag van SRD 38 miljoen beschikbaar stelt aan de ziekenhuizen. Dit zal gedurende de komende 6 het geval zijn, in afwachting op een complete herstructurering van het gezondheidszorg systeem.