AVONDKLOK BLIJFT GEHANDHAAFD

13 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 13 februari 2022- In tegenstelling tot Guyana blijft de avondklok gehandhaafd in Suriname. Zo laat de regering optekenen via de communicatiedienst Suriname. Het uitgaansverbod blijft dagelijks van 23.00 uur tot 05.00 uur. Het is verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Wel is de regelgeving voor in- en outbound personenverkeer verder aangepast. Deze maatregelen gelden tot nader order.

Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 9 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, zonder dat zij toestemming behoeven in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
1. Voor in- en outbound personenverkeer: aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus;
2. Voor inbound personenverkeer:
(i) in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2-antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname, en
(ii) in geval van een niet-ingezetene: aantoonbaar in het bezit zijn van een medische verzekering die de zorgkosten van een eventuele SARS-CoV-2-besmetting in Suriname dekt, met een looptijd van ten minste 30 dagen na aankomst in Suriname.Voor alle inbound personenverkeer: de reiziger wordt geadviseerd om zeven dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus en ingezetene zijn van Suriname of diplomaten zijn zullen in de periode van 9 februari 2022 tot nader order in staat gesteld worden om vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen, uitsluitend na verkregen toestemming in de zin van het eerste lid sub b van dit artikel, uitsluitend indien zij:
1. In het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2-antigeen testresultaat niet ouder dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname; en
2. Voor ingezetenen (niet-diplomaten) na aankomst, zeven dagen in verplichte thuisquarantaine gaan.