AWJ geïnformeerd over arbeidsaangelegenheden Newmont

31 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Newmont Suriname LLC heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) op donderdag 27 oktober middels een presentatie omstandig geïnformeerd over arbeidsaangelegenheden binnen het bedrijf. De Delfstoffenovereenkomst met Newmont verplicht het bedrijf om jaarlijks verslag te doen aan het ministerie over de afspraken die zijn gemaakt op het vlak van arbeid.

Het gaat in het bijzonder om het geven van de voorkeur aan Surinamers bij het aantrekken van arbeidskrachten. Newmont Suriname was bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door Shirley Sowma-Sumter, Senior Director External Relations en Andy Kromodihardjo, Human Resources Manager.

Minister Steven Mac Andrew en de directie van het ministerie waren tevreden met het verslag en overtuigd, dat Newmont Suriname bij werving van arbeidskrachten daadwerkelijk de voorkeur geeft aan Surinamers en in het bijzonder arbeidskrachten uit de lokale gemeenschappen. De minister was ook ingenomen met de mededeling dat het bedrijf zich inspant voor de stimulering van ondernemerschap binnen de lokale gemeenschap.

Aan het bedrijf deed hij het voorstel gebruik te maken van de ervaring en expertise van de werkarmen van het ministerie bij zowel het trainen van werknemers in verscheidene skills als de lokale gemeenschap in ondernemerschap. De bedoelde werkarmen zijn: de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Raad voor Coöperatie wezen (RACO).