AWJ pakt samenwerking met buurtorganisaties weer op

1 December 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Op woensdag 23 november 2022 heeft het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken van gedachten gewisseld met de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties en het Platform van Buurtorganisaties. In de laatstgenoemde instituten zijn verscheidene buurtorganisaties vertegenwoordigd en is er gepraat over de risico’s waar onze jeugdigen mee geconfronteerd worden, welke programma’s het best aansluiten op de behoefte van onze jeugdigen en op welke wijze zal worden samengewerkt met het ministerie.

Het concept van gemeenschapsontwikkeling wordt hierbij gekenmerkt als de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan een landelijke aanpak van dit werk, gericht op de uitdagingen waarmee jeugdigen in de verschillende buurten mee worden geconfronteerd. Besloten is dat de overkoepelende organisaties zullen werken aan het verbeteren van hun interne structuren, waarbij prioriteit zal worden gegeven aan capaciteitsversterking van de aangesloten buurtorganisaties. Het ministerie zal in overleg nagaan op welke wijze faciliterende ondersteuning kan worden gegeven, rekening houdend met een structuur waarbij beide partijen zich committeren tot hun verantwoordelijkheid naar elkaar maar meer nog naar de jeugd.