AZP stopt met opnames

3 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Omdat het beraad/de acties van de Algemene Bond van Personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) nog niet zijn opgeheven, deelt de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan het publiek mee, dat zij genoodzaakt is een opnamestop af te kondigen voor geplande opnames. Patiënten voor wie een opname afgesproken was worden dringend geadviseerd contact te maken met (de polikliniek van) hun behandelende specialist.

Op de huisartsen wordt een beroep gedaan om zoveel als mogelijk vooraf telefonisch in contact te treden met de specialist en patiënten zo veel als mogelijk naar andere ziekenhuizen te verwijzen. De poliklinieken zijn zowel op een vast toestelnummer als op een mobiel telefoonnummer bereikbaar. Indien u de polikliniek via WhatsApp contact, krijgt u een automatisch bericht over de dienstverlening.

De acute dienstverlening, met name via de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en de ambulancedienst, vindt plaats in overeenstemming met de bestaande protocollen. Op het publiek wordt dringend een beroep gedaan om zo veel als mogelijk gebruik te maken van de diensten van andere zorgverleners zoals de huisarts en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de overige spoedposten, zodat het aanwezige zorgpersoneel zich kan concentreren op de meest ernstig zieke of gewonde patiënten.

Speciale diensten:
● De nierdialyse-patiënten worden geholpen volgens het vastgesteld schema met ondersteuning van Nefrosur N.V.
● De bij ons bekende zwangeren worden normaal geholpen.
● Oncologische zorg, waaronder chemotherapie op de oncologie unit en radiotherapie in het RTCS hebben normaal voortgang.

De directie betreurt de ontstane situatie en rekent op uw begrip.