Baggeren eerste fase Surinamerivier afgerond

5 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 05 april 2022- Op 4 april 2022 heeft de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) in een persbericht bekendgemaakt, dat de eerste fase van het baggeren van de Surinamerivier is afgerond. De nieuwe diepte van de rivier is nu 4.5 meter. Het baggerproject wordt uitgevoerd door het Nederlands joint venture Baggerbedrijf De Boer BV-Boskalis BV. De rivier wordt op de gebaggerde diepte gehouden door regelmatig onderhoud voor een periode van twee jaren.

Daphne le Couvreur-Belfor, Head Marketing & Communication bij de MAS, zegt dat de eerste fase het traject behelst “vanaf de monding van de Surinamerivier tot Groot Ankerplaats Chatillon (Paranam-port)”. “De tweede fase is om tot 5.5. meter te baggeren en dit zal van het jaar nog van start gaan”, aldus de MAS-woordvoerster.

Dumpen van bagger
Het ministerie van Openbare Werken (OW) deed op 21 maart 2022, in een bekendmaking, een oproep aan eigenaren van percelen aan de Surinamerivier tussen de Wijdenboschbrug en Laarwijk en Domburg die “wensen te beschikken over baggermateriaal”. Het bagger kan dan op de percelen worden gespoten of gepompt “zonder verdere verwerking hiervan”, aldus OW. Geïnteresseerde perceeleigenaren kunnen zich – met een hypothecair uittreksel en een perceelkaart – tot 13 mei 2022 melden bij de MAS.

Deze oproep werd gedaan in het kader van het baggerproject waarvoor, aldus OW, voorbereidingen worden getroffen voor het verder uitdiepen van de vaargeul in de Surinamerivier. Het bagger dat in de eerste fase van het project uit de rivier is gehaald is aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier.

De MAS eindigt haar persbericht met de woorden: “Het baggeren levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Surinaamse economie.” Daarmee doelend op de mogelijkheid dat na het baggeren van de rivier grotere schepen, met meer diepgang, de havens aan de Surinamerivier kunnen bereiken dan tot heden het geval was.