Baggerproject breidt zich verder uit naar Commewijnerivier

6 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 06 maart 2022- Het baggerproject zal zich verder uitbreiden dan alleen de Surinamerivier. Volgens directeur Michel Amafo van de Maritieme Autoriteit Suriname, is de Commewijnerivier de volgende in de planning. Het gaat in deze om een duurzaam programma. Momenteel zijn er studies gaande over hoe de sedimentatie bij de monding van de Commewijnerivier aan te pakken. Dit probleem deed zich ook voor bij de Surinamerivier.

Volgens Amafo moet het baggerproject zich richten op de toekomst. De economische bedrijvigheid, in met name het district Marowijne, wordt gestimuleerd door het baggeren van de Commewijnerivier. Vrachtvervoer voor dat district geschied nu over de weg. Maar, er zijn ook ondernemers die gebruik willen maken van de rivier. De diepgang die vrijkomt door het baggeren van de Commewijnerivier moet dan parallel lopen met die van de Surinamerivier.