Bankiers Vereniging steunt genomen valutamaatregelen

20 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV, is reeds geruime tijd in overleg met de regering en de Centrale Bank van Suriname over de stijging van de wisselkoers en maatregelen om deze af te remmen.
Op 4 augustus is door de regering een platform geïnstaleerd en meerdere malen bijeengekomen ter bestrijding van de wisselkoers.

Er zijn maatregelen afgesproken en in verschillende stadia van uitvoering:
• Verkoop van vreemde valuta door deviezenbanken vanuit hun eigen reserves; • Verruimde retentieregeling van exportopbrengsten te verkopen door de deviezenbanken;
• Verruiming van het omzetten van contante naar girale USD’s door de Central Bank;
• Verruiming van het aanbod aan vreemde valuta op de markt door interventie door de regering;
• Nadere ordening door de Centrale Bank van de retentieregeling waardoor de deviezenbanken retentiemiddelen tegen vaste wisselkoersen moeten kopen.

De SBV onderschrijft volkomen het belang van een efficiënt werkende vreemde valutamarkt en een stabiele wisselkoers en heeft er vertrouwen in dat de getroffen maatregelen een positieve uitwerking zullen hebben op het beteugelen van de wisselkoers. De SBV wil wel benadrukken, dat een stabiele en gezonde wisselkoers alleen te bereiken is in samenhang met evenwichtige fiscaal-budgettaire verhoudingen en een gunstige ontwikkeling van de reële economie, met name groei van export.

De SBV doet een beroep op alle betrokken partners om naleving van de gemaakte afspraken te waarborgen, zodat alle betrokkenen binnen hun specifieke taakstelling hun rol effectief kunnen blijven vervullen, en op alle vragers en aanbieders van valuta om speculatief handelen achterwege te laten.