Bazo-kaarten worden verder verstrekt en verlengd

27 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 mei 2021- Personen die hun Basiszorg-kaart wensen te verlengen, kunnen zich aanmelden bij één van de kantoren van het Staatsziekenfonds, (SZF). Dit zei minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting tijdens de regeringspersconferentie, afgelopen maandag. Hij bevestigde dat er aandacht besteedt zal worden aan alle nieuwe aanvragen. Begin dit jaar waren er enkele pijnpunten omtrent de Basiszorg-verzekering. Volgens de bewindsman spant de regering zich enorm in om vooral de kansarme burgers tegemoet te komen.

Vanaf 1 november wordt er een gewijzigde procedure gehanteerd voor de premie subsidie van de Bazo-verzekering. Volgens Ramsaran zal er bij de aanvragen ook gekeken worden naar de huidige crisissituatie. Over de achterstallige uitbetaling van de subsidiegelden zei de SoZaVo topman dat er in de afgelopen periode een grote inhaalslag is gemaakt. Volgens de bewindsman gaan er nog steeds mensen langs bij de kantoren van Sociale Zaken om zich te laten registreren voor de Premie Subsidie Basiszorg.

Ook gaf de minister aan dat er speciale aandacht wordt geschonken  aan werknemers in de private sector, die door de Covid-19-pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt.

-STVS Nieuwsredactie-