Bee : “ Conform het gebruik en procedures gehandeld “

24 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 24 maart 2022- Marinus Bee, Voorzitter van De Nationale Assemblee, betreurt de zeer tendentieuze berichtgeving over de delegatie van DNA die op uitnodiging van Conservation International Suriname is afgereisd naar Gabon, meer specifiek het bericht als zou hij Usd 22.554,- uit staatskas hebben ‘genomen’. 

Het is ten enenmale onjuist dat gelden uit de staatskas zijn ‘genomen’. Binnen DNA is het gebruikelijk dat gelden beschikbaar worden gesteld voor leden die afreizen naar het buitenland en een upgrading plaatsvindt van de tickets.  Bee is daarom zeer onthutst over opmerkingen van collega parlementariërs die stellen dat het in deze om een zeer ernstige kwestie gaat die een nader onderzoek vereist. Met dergelijke opmerkingen wordt zeer onterecht de indruk gewekt al zou hier sprake zijn van een ongebruikelijke en/of afwijkende handeling. Niets is minder waar. Geheel conform het gebruik en de procedures die gelden binnen DNA zijn de geldelijke voorzieningen aan de vertrekkende leden en het ondersteunend team toegekend. Dezelfde procedure, d.i. het beschikbaar stellen van gelden c.q. reis- en overige kosten van vertrekkende leden van DNA ten laste brengen van de staatskas – zal ook gehanteerd worden, wanneer een missie afreist naar Strasbourg in Frankrijk. 

Bee ontkomt daarom niet aan de indruk dat bewust en opzettelijk en met oneigenlijke bedoelingen misleidende informatie met de samenleving wordt gedeeld.