Bee ontvangt jaarverslag van het Onafhankelijk Kiesbureau

26 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 mei 2022- Het Onafhankelijk Kiesbureau heeft zijn jaarverslag 2021 overhandigd aan assembleevoorzitter Marinus Bee. Eerder heeft het OKB het verslag ook overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Hiermee is voldaan aan een wettelijk voorschrift, stelt OKB-voorzitter, Samseerali Sheikh-Alibaks. Ingevolge artikel 2 lid 6 sub a van de Kiesregeling brengt het OKB zijn jaarverslag uit aan de regering en De Nationale Assemblee.

Dit jaarverslag is tevens bedoeld om in compliance te zijn met die wettelijke bepaling. De OKB-Voorzitter stelt dat het parlement ingelicht is over het fungeren van het Onafhankelijk Kiesbureau. Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vast. «Het werk gaat gedurende de periode tussen twee nationale verkiezingen gewoon door,» zei Sheikh-Alibaks verder.

Dit jaarverslag betreft de werkzaamheden die verricht zijn in het dienstjaar 2021. Deze commissie heeft verder een onderzoek gestart over drietal verkiezingsgerelateerde onderwerpen. Zo ook heeft de Commissie CBB van het OKB het voorwerk reeds verricht om haar on-site controlewerkzaamheden op een effectieve wijze te kunnen verrichten op de diverse afdelingen en wijkkantoren van het CBB. In 2021 heeft zij slechts beperkt die controles kunnen uitvoeren vanwege de COVID-19.

Ondanks stagnaties te wijten aan de COVID-19-pandemie heeft het OKB zijn werk voortgezet en een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. »Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen.