Behandeling Wet Staatsbegroting 2022 in voorbereiding

15 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 april 2022- “Een goede voorbereiding van de ontwerpwet houdende vaststelling Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 2022, is van eminent belang”. Dit geeft DNA-lid tevens voorzitter van de commissie Staatsuitgaven, Asiskumar Gajadien aan tegenover de STVS Redactie. De regering heeft afgelopen maand een nota van wijziging ingediend bij het college. De focus van de aanstaande begrotingsbehandeling is voornamelijk gericht op institutionele versterking, zegt Gajadien.

De regering Santokhi-Brunswijk zit te midden van de uitvoering van het Herstelplan 2020-2022 en het IMF-programma. Er zijn in dit kader reeds diverse maatregelen aangekondigd en uitgevoerd. Hervorming van het belastingstelsel is een belangrijke manier voor het verhogen van de staatsinkomsten. Ook zal het bijdragen aan het verbeteren van het prijsniveau van diverse goederen, beaamt Gajadien.

Burgers zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met diverse prijsverhogingen en andere maatregelen vanuit de overheid. De kwestie van het minimum uurloon geniet volgens Gajadien eveneens de aandacht van het parlement. Hij geeft tot slot aan wat zijn standpunt is over het minimum uurloon in relatie tot de aanstaande begrotingsbehandeling.