Bekendmaking: Uitbetaling Financiële Bijstand Zwakke Huishoudens in het district Marowijne

12 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 mei 2022– Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakt bekend, dat de uitbetaling van Financiële Bijstand Zwakke Huishoudens vanaf vrijdag 20 mei tot en met woensdag 25 mei 2022 in het district Marowijne alsvolgt zal plaats vinden door de dienst Administratieve Uitbetalingen Sociale Voorzieningen (A.U.S.V):

Marowijne, t.w. Beneden- Marowijne over de volgende maanden (dienstjaren) als volgt zal plaatsvinden:
– Januari 2019 t/m December 2019 (Bedragen vanaf srd 33,-)
– Januari 2020 t/m Oktober2020 (Bedragen vanaf srd 33,-)
– November 2020 t/m Mei 2021 (Bedragen van srd 500,-)
– Juni 2021 t/m December 2021(Bedragen van srd 1000,-)
– Srefidensi Bonus (ZWHH) o/d maand November 2020 (srd 300)
– Kerst Bonus (ZWHH) o/d maand December 2020 (srd 300)
Periode 20-05-2022 t/m 25-05-2022

1. Vrijdag 20-05-2022
Aan de geregistreerden wonende te Perica.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Abadoekondre.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Akalekondre.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.

2. Zaterdag 21-05-2022
Aan de geregistreerden wonende te Ovia Olo.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Dangtapoe
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Morakondre.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Kraboe Olo.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Moengo e.o.
Plaats van betaling: Kantoor SoZaVo te Moengo.

3. Zondag 22-05-2022
Aan de geregistreerden wonende te Albina.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Peto Ondro.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.
Aan de geregistreerden wonende te Moengotapoe.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.

4. Maandag 23-05-2022
Aan de geregistreerden wonende te Galibi e.o.
Plaats van betaling: Betaalpost aldaar.

5. Dinsdag 24-05-2022
Aan de geregistreerden wonende te Akoejoetoekampoe t/m Wanhattie.
Plaats van betaling: Betaalposten aldaar.

6. Woensdag 25-05-2022
Nabetaling
Plaats van betaling: Kantoor SoZaVo te Moengo.