BEP-delegatie bezoekt Chinese Ambassadeur Han Jing

9 June 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 juni 2022- Een delegatie van de partij BEP, onder leiding van voorzitter Ronny Asabina, heeft op woensdag 8 juni een bezoek gebracht aan de Ambassadeur van China in Suriname, Z.E. Han Jing.

Het hoofddoel van deze ontmoeting was het uitdiepen van de jarenlange vriendschappelijke relatie tussen de politieke partij (BEP) en de Communistische Partij van China (CPC). De samenwerking tussen de twee partijen dateert  2007 en is onder andere gebaseerd op broederschap, gelijkheid, wederzijds voordeel en respect, alsook geen inmenging in elkaars interne aangelegenheden.

Voorzitter Asabina benadrukte dat de BEP nog steeds staat achter de One China Politics. Het voorgaande houdt o.m. in dat Taiwan niet als zelfstandige Staat erkend zal worden en de BEP dus geen formele banden zal onderhouden met bedoeld land. De BEP heeft land en het volk van China bedankt voor hun noeste arbeid en bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd land. In dit kader is verwezen naar de hulp en ondersteuning die in het kader van de heersende en verwoestende watersnoodsituatie en -ramp door China aan de Surinaamse regering is aangeboden.

De BEP-delegatie heeft de wens te kennen gegeven uit te kijken naar een technische commissie die de overeenkomst nader moet uitwerken in concrete en meetbare acties ten voordele van beide partijen. De ruimte voor uitwisselingprogramma’s op verschillende gebieden tussen de beide partijen is benadrukt door ambassadeur Han Jing.

Conform de uitkomsten van het overleg zal de BEP  de ondersteuning die verlangd wordt in een document vervatten en via de geëigende kanalen doen toekomen aan de leiding van CPC.