Berekening voorstel loonraad tegen ILO conventies

3 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 3 april 2022- “De berekeningswijze van het uurloon door de loonraad dat verwerkt is in het bindend advies, is tegen de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.L.O)”. Dit zegt C-47 bestuurslid Dayanand Dwarka desgevraagd aan de STVS redactie. Minister Reshma Kuldipsingh is onlangs tijdens een reguliere persconferentie van het minister van Arbeid,Werkgelegenheid en Jeugdzaken ingegaan op het voorstel van de raad om het minimum uurloon op Srd 15,49 te stellen. Volgens Dwarka heeft de loonraad niet de juiste methodiek gehanteerd voor het berekenen van het voorstel.

Hij geeft verder aan dat het nimmer zo is dat de leden van de vakbeweging in de loonraad content zijn met het voorstel van een minimum uurloon van SRD 15,49. De indruk die volgens hem wordt gewekt als zouden die leden het eens zijn, berust niet op waarheid. De “wroko man” mag volgens hem gerust zijn dat C-47 te samen met haar partners binnen Ravaksur niet zullen meewerken aan zaken die nadelig zullen uitpakken voor de arbeidersklasse.