Beslaglegging door Doksenclub opgeheven door rechter

13 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 13 april 2022- De kantonrechter oordeelde dinsdag 12 april 2022 dat de Doksenclub het vonnis van 19 januari 2022 niet kan uitvoeren voordat in hoger beroep is beslist over het geschil tussen het bedrijf en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De Doksenclub had het voornemen om binnenkort te gaan veilen gegrepen, waarna het ministerie dit besluit met succes aanvecht bij de rechtbank.

Er is onder meer aangevoerd dat de Doksenclub “misbruik maakt van het executierecht” en ook dat de staat in problemen komt, omdat er geen geld is. Deze principes werden aangevochten door Doksenclub, met het argument dat als LVV de lading niet bewust had laten afleveren, dat er geen dwangsom zou zijn.

De Doksenclub betoogde tegen de rechter dat als de magistraat de reden van LVV zou volgen dit in feite het einde van de rechtsstaat zou betekenen. Vanaf het begin van 2022 zijn de Doksenclub en LVV in conflict over de import van broedeieren uit Nederland, na het uitbreken van de vogelgriep in Europa. Daarnaast is slechts één boerderij in Nederland al enkele dagen als besmet aangemerkt.

Terwijl internationaal een straal van tien kilometer vanuit het besmettingspunt wordt aangehouden als gebied van waaruit niet mag worden geïmporteerd, heeft LVV dit getild naar negentig kilometer. Hierdoor is import uit Nederland praktisch onmogelijk, gezien de geringe omvang van dat land.