On: December 12, 2019
In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 december 2019 – De lonen van ambtenaren bij de bestuursdienst zullen worden losgekoppeld van het Functie Informatie Systeem Overheid (FISO). Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (BPRO) laten weten dat de Raad van Ministers (RvM) het voorstel daartoe inmiddels heeft goedgekeurd. Er zal nader overleg worden gevoerd hoe hieraan uitvoering zal worden gegeven.
Naast de goedkeuring van het uittreden van de bestuursdienst uit FISO zijn er ook concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het inlopen van achterstanden in bevorderingen van bestuursambtenaren. Er zijn ook verregaande afspraken gemaakt over hoe het personeel te voorzien van uniforme werkkleding.
Het vakbondsbestuur en de departementsleiding hebben ook vorderingen geboekt voor wat betreft oplossen van andere vraagstukken die de bond aan de orde had gesteld.
De delegatie van de vakbond bestond uit: Glenn Swamipersad (voorzitter), Rudolgo Palmtak ( secretaris), Johannes Avianko (penningmeester), Merlien Meiland. Het bondsbestuur zal de leden binnenkort nader informeren over de bereikte resultaten.
NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT