Betere voorlichting gewenst om ongewenste zwangerschappen te voorkomen

4 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 04 augustus 2021- De verschillende geloofsovertuigingen in Suriname zijn nog steeds tegen abortus. Hoewel de religieuze leiders van mening zijn dat het vraagstuk van illegale abortussen aangepakt moet worden, vinden ze dat de focus meer gericht moet zijn op voorlichting. Hierdoor kunnen ongewenste zwangerschappen voorkomen worden.

Het Comité Christelijke Kerken in Suriname is tegen abortus, maar is volgens Desire Peerwijk, voorzitter van het Comite, wel bereid om oplossingsmodellen te bedenken voor het vraagstuk van illegale abortussen. Voor de christenen is het van belang dat het zesde gebod uit de bijbel, ‘Gij zult niet doden’, in acht wordt genomen.

Hiermee zeggen wij niet dat wij onze ogen sluiten voor de realiteit. Als illegale abortussen vraagstuk is dat opgelost moet worden, dan moeten wij als een van de belangrijke maatschappelijke organisaties samen met verschillende actoren samenwerken aan een duurzame oplossing.  De verschillende geloofsovertuigingen in Suriname hebben een standpunt voor het behoud van leven. De focus moet erop gericht zijn om vrouwen meer kennis bij te brengen over gezinsplanning.

Een vrouw moet een bewuste keuze maken voor haar zwangerschap.  Ondanks deze opstelling is de organisatie van mening dat het vraagstuk van illegale abortus aangepakt moet worden,  omdat het vele levens eist en voor andere maatschappelijke problemen zorgt. Er moet een brede maatschappelijke discussie komen over deze controversiële kwestie.

-STVS Nieuwsredactie-