Beurzenbeleid besproken bij bezoek ambassadeur van Singapore

2 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 02 april 2019 – De niet-residerende ambassadeur van Singapore geaccrediteerd bij de CARICOM, Karen Tan, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het beurzenbeleid is ondermeer besproken als onderdeel van de capaciteitsversterking die Singapore aanbiedt, onder andere op het gebied van: financiën, luchtvaart, vrouwenrechten en onderwijs. Onderwijs is één van de sectoren, waarop de capaciteitsversterking is gericht. De trainingen en beurzen zullen beschikbaar zijn voor zowel de publieke als private sector.

De ambassadeur heeft tijdens consultaties met verschillende instanties van gedachten gewisseld, met als doel de bestaande bilaterale relatie met de

Republiek Suriname te intensiveren in de verschillende sectoren, waarin Suriname alsook Singapore interesse en belang hebben.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-