Bewoners Kabalebo vragen minister aandacht voor achteruitgang gezondheidszorg in hun gebied

19 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 19 februari 2022- Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren een bezoek gebracht aan de poliklinieken te Apoera en Washabo in het Kabalebogebied. Verder is er ook een bijeenkomst geweest met het traditioneel gezag en de dorpsbewoners over de gezondheidsvraagstukken.

De bewoners hebben aangegeven dat in 2017 besloten was dat de coördinatie van de gezondheidszorg door het Mungra Medisch Centrum (MMC) moest worden verleend. Echter wenst de gemeenschap de dienstverlening van de Medische Zending (MZ) te ontvangen. MMC zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het besluit rondom de overheveling van de zorg van MZ naar MMZ.

De Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin heeft aangegeven dat de regering voorstander is van burger participatie en zal alles inzetten om de zorg in het gebied te coördineren. Het departement werkt aan oplossingen om zieke mensen beter te transporteren naar een gezondheidsinstelling.

De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Sukul, heeft aangegeven dat ervoor een medicijnen voorraad voor ongeveer 3 maanden is gezorgd. Het ministerie zal de komende periode in overleg treden met gezondheidsinstellingen om te komen tot een overeenkomst voor de coördinatie van de gezondheidszorg in het Kabalebogebied.