Bewustwordingscampagne inzake rechten mens met een beperking

25 May 2023

In: Nieuws
Comments: 0

Op woensdag 24 mei 2023 werd de bewustwordingscampagne inzake de Conventie voor de Rechten voor de Mensen met een Beperking gecontinueerd op de verschillende scholen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft, in samenwerking met de United Nations Children’s Fund, de continuering van de Bewustwordingscampagne verder op gang gebracht, omdat velen binnen de samenleving nog niet bewust van zijn wat er allemaal in deze conventie is opgenomen.

De bewindsman pleitte voor inclusiviteit, gelijke kansen en dat de mensen met een beperking ook worden meegeteld en meegerekend binnen de samenleving. De mensen met een beperking worden vaak onderschat, maar de mensen met een beperking zitten vol talent. Op 30 maart 2007 heeft Suriname het verdrag inzake rechten van personen met een beperking getekend, en op 29 maart 2017 geratificeerd. De CRPD is een International mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties en is bedoeld om de rechten en waardigheid van personen met een beperking te beschermen. Vanuit het ministerie van SoZaVo zullen diverse scholen de komende periode bezocht worden. Er zal tot het uiterste gegaan worden om de mind shift onder de samenleving verder opgang brengen. Aan de Unicef werd er ook een woord van dank uitgesproken door de minister voor hun ondersteuning om dit mogelijk te maken.