Bijstelling USD maximumverkoopkoers door de Centrale Bank van Suriname

20 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 20 mei 2021- De Centrale Bank van Suriname (de Bank) volgt de ontwikkelingen op de valutamarkt nauwlettend. Uit onze evaluatie blijkt dat op de valutamarkt wisselkoersen worden gehanteerd die geen weerspiegeling zijn van een evenwichtige koersontwikkeling. Door paniekreacties op de valutamarkt is een stremming in het transactieverkeer ontstaan.

Om een efficiënte werking van het transactieverkeer op de valutamarkt te bevorderen en ter ondersteuning van de transitie naar meer wisselkoers-flexibiliteit op de valutamarkt, heeft de Bank besloten, met inachtneming van artikel 10 lid f van de Bankwet 1956, de bovengrens van de per 1 maart 2021 ingestelde minimum- en maximumverkoopkoers voor de Amerikaanse dollar bij te stellen.

De bandbreedte van de Bank voor de Amerikaanse dollar wordt tijdelijk per 20 mei 2021 in aanloop naar de overgang op volledig flexibele wisselkoersen als volgt vastgesteld: Een minimumverkoopkoers van SRD 14,290 per US-dollar; Een maximumverkoopkoers van SRD 21,000 per US-dollar. De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de algemene banken en wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale koersnoteringen met inachtneming van de bijgestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en een koersmarge van maximaal 2% bij de bepaling van de aankoopkoers. Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de vastgestelde maximumverkoopkoers van de Bank voor de Amerikaanse dollar in het betalingsverkeer is verboden.

De maximumverkoopkoers is van toepassing voor de gehele economie. De Bank heeft in samenspraak met de regering vreemde valuta middelen toegewezen om de valutamarkt te normaliseren. De Bank attendeert het publiek erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee wisseltransacties mogen worden verricht.

-Website-