Binnenkort installatie onderraad voor hervorming overheidsapparaat

November 27, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 27 november 2021- President Chandrikapersad Santokhi heeft al een onderraad samengesteld om het afvloeien van overtollige ambtenaren door te voeren. Volgens minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, wordt er serieus gewerkt aan het saneren van het overheidsapparaat. In december worden de leden van de onderraad geïnstalleerd. Somohardjo bevestigde ook dat de regering tijdens dit traject, ondersteuning krijgt van buitenlandse organisaties.

Het hervormingsplan zal in eerste instantie gelden voor de ambtenaren die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Volgens de geschatte cijfers gaat het om ongeveer 7000 personen. Minister Somohardjo benadrukte dat de hervorming niet alleen gericht is op een vervroegd pensioen. De hervorming houdt ook in dat de groep die bereid is mee te werken, begeleid wordt om deel te nemen aan het ondernemerschap.

Saneren van het overheidsapparaat valt ook onder herstel van de economie. Verschillende regeringen worden er steeds op gewezen het ambtenarenapparaat uit te dunnen. De regering Santokhi-Brunswijk zal serieuze stappen ondernemen om hieraan gehoor te geven.