Binnenkort technische oplevering Wanica Ziekenhuis

1 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 1 juli 2019 – De bouwwerkzaamheden van het Wanica Ziekenhuis verlopen vlot. De minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie, Vijay Chotkan bracht onlangs samen met zijn collega van Volksgezondheid, Antoine Elias een oriëntatiebezoek aan de in aanbouw zijnde ziekeninstelling.
De minister van OWT & C, geeft aan heel trots te zijn op het verloop en de werkzaamheden die tot nu toe uitgevoerd zijn. “Het heeft een tijdje geduurd maar later dit jaar zal alles kant en klaar zijn om de gemeenschap van dienst te zijn” zegt de bewindsman trots. Het departement van OWT & C is verantwoordelijk voor de bouw maar natuurlijk ook de infrastructuur van en naar het ziekenhuis. Voor wat de infrastructuur betreft is het plan in de design fase waarmee er na de goedkeuring een aanvang gemaakt zal worden met de aanleg van de weg van en naar het ziekenhuis.
Binnen de infrastructurele werkzaamheden wordt er volgens de bewindsman ook rekening gehouden met een goede ontwatering. Dit alles wordt goed door gecommuniceerd omdat het plan goed uitgewerkt moet worden. Ook de EBS, Telesur en de SWM verrichten goede werkzaamheden ter plaatse. Eenieder kent hun verantwoordelijkheden en het belang van het ziekenhuis. Naast het ziekenhuis wordt er ook een verblijf voor het verpleegkundige personeel gebouwd. Ook daar is er rekening mee gehouden. Voor wat het ziekenhuis betreft wordt er door beide bewindsmannen aangegeven dat het een compleet ziekenhuis met alle afdelingen zal worden.
-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN, TRANSPORT EN COMMUNICATIE –