Biza brainstormt samen met stakeholders over bevolkingsbeleid

26 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 26 januari 2019 – Met ondersteuning van de Small Grants Program en United Nation Population Fund heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de jaarlijkse Breakfast Meeting georganiseerd om met de diverse stakeholders van gedachten te wisselen over het bevolkingsbeleid van Suriname.
De minister gaf in zijn openingsspeech aan dat in 1994, tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (afgekort ICPD) er een keerpunt hierin kwam. De reikwijdte van de beleidsdiscussies werd vergroot. Gezinsplanning werd meer een onderdeel van het totale pakket van reproductieve gezondheid en sociale ontwikkeling. Regeringen, waaronder die van Suriname, hebben zich daaraan gecommitteerd. Het actieprogramma van de Cairo Program of Action is ambitieus en daarmee voor vele landen moeilijk uitvoerbaar. Eén van de gebieden betreft de internationale migratie. Grote aantallen migranten, gedocumenteerd of niet gedocumenteerd, blijven uitgesloten van volledige deelname aan hun samenleving van bestemming.

“We zouden met recht kunnen stellen dat Suriname een migratieland is, denkt u maar aan de koloniale periode toen slaven gedwongen werden om van hun thuisland naar Suriname te verhuizen. Daarna kwamen de contractanten al dan niet gedwongen, of op zijn minst misleid.
Het vraagstuk met betrekking tot migratie is voor Suriname en vele andere landen nog niet van de baan. Sterker nog, voor de verdere ontwikkeling van Suriname wordt migratie als “game changer” gezien. Het is om die reden noodzakelijk dat wij ons samen in die migratie vraagstukken verdiepen, zodat wij ook adequate antwoorden daarop kunnen vinden”, sprak de bewindsman.

Om het belang van migratie ook internationaal te accentueren heeft de Surinaamse regering, evenals 159 andere landen, zich recent gecommitteerd aan de Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration. Het wereldwijde compact omvat 23 doelstellingen voor een beter beheer van migratie op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De Conferentie werd in Marrakesh (Marokko) gehouden op 10 en 11 december 2018.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-