BIZA pakt relatie met Verenigde Nederlandse Gemeenten op

10 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 10 april 2022- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft recentelijk in bijzijn van directeur Nasier Eskak en directeur Human Resource Management (HRM), Jacintha Thomas-Alfaisie, de twee VNG-vertegenwoordigers Maarten Beks, beleidsadviseur Bestuurszaken en Projectleider Irene ten Teije ontvangen. De bewindsman is verheugd met de hernieuwde samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht op donderdag 7 april 2022 een bezoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tussen beide partijen bestond er reeds in 2009 een Memorandum of Understanding (MoU) inzake projectvoorstellen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin is onder andere opgenomen operationalisering projectaanvraag Surinaamse en Nederlandse overheden; operationalisering projectaanvraag Leergang Personeel en Organisatieadviseur Surinaamse Overheid en de operationalisering projectaanvraag ontwikkeling en toepassing Toolkit P en O; project Functiehuis. Voor onderdirecteur Personeelsontwikkeling Organisatie & Efficiency Beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), Marjory Mullier, is het belangrijk dat er invulling aan deze samenwerking wordt gegeven.

Volgens Marjory Mullier moet het overheidsgebeuren moet worden verbeterd door middel van trainingen en opleidingen aan ambtenaren, zodat er een resultaatgerichte bijdrage kan worden geleverd aan het functioneren van het overheidsapparaat. VNG-vertegenwoordiger Beks heeft de toezegging gedaan na te zullen gaan hoe en op welke gebieden de samenwerking tussen Suriname en zijn organisatie verder gestalte kan worden gegeven. “In het verleden was er al een samenwerking, dus kijken wij nu ernaar uit op welke manier wij die weer kunnen oppakken. Alle gemeenten in Nederland zijn leden van de VNG. De VNG is een private vereniging en zij wil ervoor zorgen ervoor dat de boodschap van de gemeente wordt doorgespeeld naar de centrale overheid, en wij leveren diensten aan de gemeente.”