Bodemonderzoek belangrijk voor agrarische sector

4 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 04 december 2019 – Een bodemonderzoek is van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk gewas(sen) het best geteeld kan worden of waarmee de bodem gevoed kan worden in geval van een gewas of gewassen, die men wenst te telen. Voor het voornoemd bodemonderzoek kan men terecht op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en wel de afdeling Agrohydrologie.

De afdeling Agrohydrologie heeft als taak om bodemfysische grootheden vast te stellen zoals: doorlatendheid, volume, gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. De afdeling Agrohydrologie is gehuisvest op het onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV). De hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.

Op aanvraag voor een bodemanalyse bij de afdeling Agrohydrologie worden grondmonsters genomen van de grond. Het ministerie van LVV beschikt zelf nog niet over een eigen bodem chemisch laboratorium om de analyse uit te voeren. De grondmonsters worden aan het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) of bodemkundig laboratorium van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) aangeboden voor het verrichten van de chemische analysen. Eénvoudige metingen zoals pH en zoutgehalte kunnen met veldmeters van LVV wel verricht worden. Voor de voedingselementen (zoals N.P.K. Ca, Mg etc.) worden de bodemmonsters naar CELOS/ADEK gestuurd. De microbiologische analyses om de irrigatie waterkwaliteit te bepalen, worden door het Centraal laboratorium van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) uitgevoerd. De bemonstering welke wordt uitgevoerd door het ministerie van LVV is geheel gratis, terwijl voor de chemische analyses, door CELOS, ADEK en BOG, een vergoeding wordt gevraagd.

Eenieder die behoefte heeft aan een bodemanalyse voor landbouwpraktijken, kan terecht bij de afdeling Agrohydrologie. Minister Rabin Parmessar stelt deze dienst beschikbaar en roept de samenleving op goed gebruik van te maken. –

-LVV-