Bond Sint Vincentius Ziekenhuis stelt ultimatum

22 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 maart 2022- De bond bij het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft de leiding van het ziekenhuis tot en met 30 maart 2022 de tijd gegeven om een oplossing te brengen voor zijn leden.

Het personeel is al ruim een week in actie, omdat de SRD 1000, dat zij maandelijks met TWK uitgekeerd kregen, niet meer zullen ontvangen. Het bedrag dat door de overheid werd gestort, moet door het ziekenhuis worden overgenomen. Echter is het ziekenhuis niet in staat om het bedrag uit te betalen. Ook de gelden voor pensioenen die zijn afgetrokken van het personeel blijken niet te zijn gestort.

Het personeel wenst van de scheidende directeur Manodj Hindori een verklaring. Echter is de directeur met aansluitend verlof en niet langer aanwezig. De leiding heeft beloofd met de bond aan tafel te gaan en te werken aan een oplossing. De bond heeft wel besloten de acties niet op te heffen totdat er een definitieve oplossing is bereikt.

Het personeel werkt vanaf de ochtenduren dagelijks tot en met 12.00 uur waarna zij vertrekken. Het werk wordt verder overgenomen door personeel dat geen lid is van de bond en studenten.