Bordeel te Zorg en Hoop ontruimd

8 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Een pand aan de Fajalobistraat, welke door de huurder als bordeel werd gebruikt, is door de rechtmatige eigenaar, bijgestaan door een deurwaarder op 6 oktober ontruimd. De eigenaar van het bordeel, zijnde de huurder van het pand, kon tijdens deze controle geen document aantonen waaruit kon worden gehaald dat hij conform de wettelijke regelgeving zijn bordeel openstelde voor gasten. Hij werd aangemaand het bordeel te sluiten, waarbij hij de gelegenheid werd gesteld zijn documenten naderhand alsnog te overleggen aan de politie.

Kort na het onderzoek kreeg de politie van de rechtmatige eigenaar van het pand te horen dat de rechter in zijn voordeel uitspraak had gedaan en dat er zou worden overgegaan tot het ontruimen van het pand. De acties worden uitgevoerd in het kader van het Zero Tolerance veiligheidsbeleid, dat door het Korps Politie Suriname is afgekondigd.