Bousaid: ‘Economie nu structureren voor toekomst’

3 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 03 juni 2021- Financieel expert Jim Bousaid was niet altijd een voorstander van lenen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar is nu een andere mening toegedaan. Vanwege de hoge schulden waarmee Suriname kampt, is de gang naar het fonds nagenoeg onvermijdelijk.

Gelet op de nabije toekomst is een deal met het IMF misschien wel de meest ideale optie. Bousaid is oud-directeur van de Hakrinbank. “We krijgen straks de inkomsten uit de oliesector.”, legt hij uit. “Dan is het belangrijk dat we nu al onze economie structureren en stabiliseren zodat we maximale potentie hebben op groei en ontwikkeling met middelen die zullen komen uit de oliesector.”

Naast de financiële steun van het IMF, probeert de regering middels een Herstelplan de economie weer gezond te maken. Bousaid weet dat de Surinaamse regering bij de uitvoering alle hulp kan gebruiken. Daarom pleit hij ervoor meer ervaren deskundigen te betrekken bij het plan. Want er zijn experts die eerder financieel-economische crises hebben helpen oplossen.

“Men moet ook deskundigen die onafhankelijk zijn erbij betrekken om de zaak goed te monitoren, mensen die bij vorige aanpassingsprogramma’s betrokken zijn geweest bijvoorbeeld. Er is daar een poel van kennis die ingezet moet worden”, zegt de oud-bankier. Van die kennis kunnen we gebruikmaken.  “Het zijn vaak mensen op leeftijd, maar ze hebben veel kennis en ervaring. Een mix van ervaren mensen en jonge economen kan een succesvolle cocktail zijn.”

Bousaid vindt het IMF-akkoord belangrijk voor Suriname om uit het financieel-economische dal te komen. De hoge buitenlandse schulden kan het land namelijk niet zelf betalen. Bousaid heeft ervaring met crises. Toen de regering-Venetiaan in 2000 overnam, maakte hij de financiële crisis ook mee.  Maar die was minder ernstig dan de huidige. “We hadden toen niet zo een grote schuld en onze schuld was grotendeels in Surinaams geld. Onze schuldenlast is nu veel groter en is grotendeels in valuta.”

Toch is hij optimistisch en gelooft dat Suriname eruit zal komen met de hulp van het IMF en het Herstelplan. “We zijn zo ver gevallen dat we dit niet met eigen middelen kunnen financieren”, benadrukt Bousaid. “Het IMF is niet waar je als land wil zijn om te lenen, maar je gaat de hand die je toegereikt wordt niet afslaan. Maar er gloort hoop aan de horizon. Ik geloof dat als we ons strak aan de maatregelen in het Herstelplan houden, we snel weer uit het dal zullen zijn.”