Brainstormsessie over vuilophaal

5 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 05 april 2022- In de omgeving Latour en Highway wordt er 2 keer in de week tussen 07:30 uur ‘s morgens en 17:00 uur in de middag vuil opgehaald. Winkeliers, buurtbewoners en marktventers dienen hun vuil tijdig netjes/ behoorlijk te verpakken en te plaatsen op de desbetreffende ophaalplekken, zodat het meegenomen kan worden door de vuilophaaldienst.

De onder directeur van Openbare Werken belast met afvalbeheer, Jason Gummels, zegt dat er 2 keren in de week vuil wordt opgehaald. De vuilophaaldagen zijn op de woensdag en zaterdag. Verder adviseert hij dat burgers zich aan de ophaaldagen en tijden moeten houden.

Het is de plicht van de burger om eraan te werken dat het afval wordt meegenomen. Mensen dienen zich te houden aan de ophaaldagen en tijden en het verpakte vuil zodanig te plaatsen dat het wordt meegenomen. De overheid heeft helaas gen geld om meer ophaaldagen in te lassen. “Wij kunnen alleen hopen dat burgers mee participeren in deze” zegt Gummels.
Als het gaat om grofvuil, zoals houten kratten, oude zinkplaten, houten blokken enz., dient men contact op te nemen met het Ministerie van OW zodat deze direct wordt opgeruimd.

Gummels licht verder toe dat het ministerie van OW momenteel bezig is betere methodes te ontwikkelen die toegepast zouden kunnen worden om vuilophoping te voorkomen. Hierbij zullen wij rekening moeten houden met de verschillende buurten.