Burgemeesters Halsema en Van Zanen tevreden over mogelijke samenwerkingsgebieden

30 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 mei 2022 – Op vrijdag 27 mei 2022 vond de afsluiting plaats van het bezoek van de burgemeester van Amsterdam, Famke Halsema en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ook burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen aan Suriname. Het bezoek vond plaats in het kader van het versterken van de banden tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze afsluiting geschiedde door een debriefing tussen de Jan van Zanen en de onderdirecteur van het directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Liesbeth Bradley en de onderdirecteur voor Districtsbestuur en Decentralisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Jennifer Jozefzoon-Wachter.

Van Zanen betuigde, namens het team, zijn dank voor het vertrouwen in hem gesteld en voor de tijd en moeite die gemaakt was om de relatie op lokaal bestuurlijk niveau hernieuwd leven in te blazen. “Ik ben hier echt namens de 344

Nederlandse Gemeenten die in meer en mindere mate bereid zijn om mee te doen aan het uitwisselen van expertise en het opzoeken van kansen” zei van Zanen. Hij benadrukte dat de leiding in de handen van de Surinaamse bestuurders zit en dat zij zelf moeten bepalen op welke manier zij ondersteund willen worden en waar behoefte aan is.

De burgemeester identificeerde drie werkgebieden waar er op korte termijn samengewerkt kan worden, te weten, waterhuishouding, decentralisatie, en ondernemerschap. “Op het gebied van waterhuishouding heeft Nederland oneindig veel expertise en daar staat Nederland internationaal ook bekend om” zei van Zanen. “Lokaal bestuur is voor de ontwikkeling van een land belangrijk,” merkte hij verder op ten aanzien van de samenwerking op het gebied van decentralisatie. ”Als ik vertrouwen voel dan kom ik heel ver en dat hebben jullie mij gegeven,” voegde hij tot slot toe.

Onderdirecteur Bradley van het ministerie van BIBIS dankte an van Zanen voor zijn positieve woorden. “Met deze mooie worden gaan we verder. Wij zullen de afspraken en intenties zeker concretiseren” benadrukte zij. Onderdirecteur Bradley gaf aan de onderwerpen aangehaald door de burgemeester van Den Haag zeer actueel te vinden en vele mogelijkheden tot samenwerking te zien. “Ondernemerschap ondersteun ik meer dan 1000 procent want ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap de motor is van de samenleving.”

Onderdirecteur Jozefzoon-Wachter van het ministerie van ROS gaf eveneens aan het bezoek van de burgemeesters als zeer positief te hebben ervaren. “Bewustwording van decentralisatie is een start en we willen de bewustwording daarvan weer op gang brengen. Ik wil mijn dank richten aan de burgemeester en het team voor de bereidheid ons bij te staan in de onderwerpen hiervoor genoemd. Ik kijk er naar uit om de samenwerking te kunnen verstevigen en uit te werken,” aldus onderdirecteur Jozefzoon-Wachter.

Centraal in het gesprek stond ook de in achtneming van het traditioneel bestuur in de dorpen in het binnenland en het betrekken van deze traditionele gezagsstructuren in de mogelijke samenwerkingsgebieden.

-Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking-