Burgerlijke uitzonderingstoestand wordt verlengd

5 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 05 augustus 2021- De regering heeft hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen en een gewijzigde wetsvoorstel ingediend bij De Nationale Assemblee. Volgens de regering is de Covid pandemie een aanhoudende dreiging voor de volksgezondheid van Suriname. Deze reden is volgens haar afgeleid uit de epidemiologische rapportages, maar ook de voortdurende binnenlandse transmissie van het virus. Dit rechtvaardig dan ook dat de burgerlijke uitzonderingstoestand wordt gehandhaaf en wel met een periode van 12 maanden. Volgens een ingediende wijziging van de bestaande wet, zal de verlenging de regering in staat stellen om noodzakelijke maatregelen te kunnen blijven treffen om de pandemie te beteugelen.

Het gewijzigd wetsvoorstel zal donderdag voor behandeling op de agenda van De Nationale Assemblee worden gebracht. NPS-fractielid Patricia Etnel, zegt achter de verlenging van de burgerlijke uitzonderingstoestand te staan, maar zal bij de behandeling in DNA, in haar betoog vooral aandacht vragen voor niet slechts een verlenging, maar ook aangepast beleid om de situatie waarin de burgers te verkeren dragelijker te maken. Het gaat vooral om het accepteren van nieuwe leefregels. Wat dat betreft zal de regering het beleid moeten ombuigen.

Volgens de politica zal de regering zich werkelijk ook moeten gaan voorbereiden op hoe tijdig in te spelen op de eventuele komst van andere varianten van het virus.

Etnel ziet graag ook dat in het jaar dat de verlenging zal gelden er vanuit de regering meer aandacht wordt besteed aan het beschermen van personen met een onderliggende aandoening. Volgens haar moet de verlenging meer preventief worden gebruikt dan wat anders.

Etnel wijst er op dat het nu geen discussie punt dat Covid blijvend zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we steeds in een uitzonderlijke toestand moeten verkeren. Hoe meer zal er verlengd worden. De regering zal ervoor moeten zorgen dat besprekingen die rechtsgeldig zijn volgens die wet, dragelijker zijn. Etnel zegt, je kan de economie niet altijd op slot blijven houden.