Capaciteitsversterking voor bestuursambtenaren Sipaliwini

December 25, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 25 december 2021- Bestuursambtenaren van het commissariaat Sipaliwini krijgen  tools aangereikt om hun werk beter te kunnen uitoefenen. Volgens Maverick Boejoekoe, directeur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, is het de bedoeling dat bestuursambtenaren landelijk, getraind zullen worden.

Volgens districtscommissaris Ose Jabini van Sipaliwini is deze training nodig om bij te dragen aan het werk van de ambtenaren. De burgervader zegt dat alle bestuursambtenaren van de 7 commissariaten van sipaliwini deel hebben genomen aan de training.

Volgens Muntslag, trainer, bestond de training uit verschillende modulen. Muntslag zegt dat er verschillende vaardigheden aan de orde zijn gekomen. De trainer legt verder uit dat er veel aandacht is besteed aan communicatie. Volgens Muntslag is communicatie een van de voornaamste vaardigheden die nodig is bij het uitoefenen van hun ambt. De bestuursambtenaren hebben de training positief ervaren en staan open voor meer trainingen in de toekomst