Caribische leiders staan stil bij gemeenschappelijke uitdagingen

4 July 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 04 juli 2022 – Caribische leiders zijn op de eerste dag van de 43ste Caricom Staatshoofdenvergadering in hun toespraken blijven stilstaan bij de gemeenschappelijke uitdagingen, waarmee landen in de regio geconfronteerd worden. De effecten van klimaatverandering, globale financiële crisis, effecten van de oorlog in Oekraïne en de Covid-19 pandemie zijn allemaal uitdagingen die van buitenaf op de regio afkomen, maar net als de gestegen graan- en

benzineprijzen enorme en directe risico’s met zich meebrengen. De functionarissen benadrukten op zondag 3 juli 2022 in Assuria Hermitage High-Rise ook het gezamenlijke ter hand nemen van de voedselzekerheid in de regio. Zij zijn het met elkaar eens dat sterker met elkaar optrekken van belang is om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Caricom secretaris-generaal Carla Barnett merkte op dat de Carbische gemeenschap zich in de afgelopen zes maanden door ongemakkelijke situaties heen heeft moeten manoeuvreren. Echter zijn de kalme en leidende hand van uittredende Caricom-voorzitter John Briceno alsook de ondersteuning van de regionale gemeenschappen leidend geweest in de ondernomen acties om deze situaties te overbruggen. De hoge functionaris verwelkomde president Chandrikapersad Santokhi als nieuwe Caricom-voorzitter. Zij is ervan overtuigd dat gegeven het geloof, de toewijding en de visie binnen de Caricom er onder leiding van het Surinaamse staatshoofd veel bereikt kan worden. Barnett sprak daarnaast haar waardering uit aan het adres van VN secretaris-generaal Antonio Guterres voor diens interesse in én inzet voor de regio.

De Caricom-functionaris blikte terug op onder meer de Summit of the Americas vorige maand in Los Angeles, waarvan de resultaten volgens haar de potentie hebben om een positieve impact te hebben op de sociale, economische en milieuaspecten van het leven binnen de Caricom. Ze zegt dat de gemaakte afspraken komen op het juiste moment en in een periode waarin de regio geconfronteerd raakt met globale uitdagingen; uitdagingen die de voornaamste bedreigingen zijn in groei en ontwikkeling van Caribische gemeenschap. Wat de regio voor zichzelf doet, zal volgens de secretaris-generaal het verschil uitmaken. “Wat we doen om het leven van de mensen beter te maken, heeft geleid tot de initiatieven die we hebben genomen.” Zo memoreerde Barnett het besluit tot het verhogen van de voedselproductie binnen de regio, niet slechts om de kosten van voedselimport te verlagen, maar meer om de regio zelfvoorzienend te maken als oplossing voor de wereldwijde voedselcrisis. De hoge functionaris wees ook op de effecten van klimaatverandering waarvan de impact reeds manifest is in de regio. Ze zegt dat de Caricom zich daarom actief moet en zal blijven inzetten voor succes in de strijd om carbonkredieten.

Premier Philip Davis van de Bahamas zegt dat er 49 jaar geleden bij de oprichting van de Caricom gefocust werd op integratie, thans ligt de focus op het gezamenlijk aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen. “We kunnen impact hebben als we er samen tegenaan gaan.” Volgens de Barbadiaanse regeringsleider moet er nu voorbij beloftes en discussies gedacht worden. “Het is tijd voor actie”, benadrukte hij. Premier Davis zegt dat Caribische leiders zich moeten inzetten om iets beter achter te laten voor de volgende generatie. Hij werd hierin ondersteund door zijn Grenadaanse ambtgenoot Dickson Mitchell,

die aangaf dat het tijd is om een stabiele en voorspoedige regio te vormen voor elke burger alsook een regio waarin iedereen gelijke kansen heeft. Premier Mitchell riep op tot het transformeren naar een gelijke, gastvrije, dynamische regio van stabiele democratie en hoge kwaliteit. Hij merkt op dat de stabiliteit van de regio in de afgelopen 49 jaar veel heeft moeten doorstaan. “Maar we zijn er nog steeds”, aldus premier Mitchell. Zowel hij als premier Davis stond ook stil bij de voedselzekerheid in de regio, terwijl hij net als secretaris-generaal Barnett opriep tot het betrekken van de jongeren in het beleid. Beide functionarissen merkten op dat 60% van de Caribische gemeenschap uit jongeren onder de 30 jaar bestaat. Zij moeten volgens Barnett en Mitchell de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen.

-Kabinet van de President-