CARIFORUM Directeur-Generaal en Ambassadeur EU brengen bezoek aan minister Pollack-Beighle

28 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 28 januari 2019 – In het kader van het Nationaal Post Cotonou Seminar hebben de ambassadeur van de delegatie van de Europese Unie, Jerney Videtič en de Directeur-Generaal van het CARIFORUM Directoraat, Percival Marie, beleefdheidsbezoeken gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.
Tijdens deze ontmoetingen is bijzondere aandacht besteed aan de noodzaak om het contact met de EU te intensiveren op basis van de nationale prioriteiten van Suriname. Partijen hebben ook gekeken naar hoe hier het best invulling aan kan worden gegeven, in de toekomst.

Met de EU-vertegenwoordiger is onder meer gesproken over de bilaterale aspecten binnen de samenwerking, Visa waiver, voortgang van de politieke dialoog en het aanbod van capaciteitsversterking. In dit verband is het de wens van de minister dat projecten zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd welke vallen binnen het kader van het Europees ontwikkelingsfonds.
Minister Pollack-Beighle heeft haar erkentelijkheid uitgesproken aan de Directeur-Generaal van het CARIFORUM- Directoraat voor de ondersteuning aan het Nationaal Post-Cotonou Seminar. Tijdens het onderhoud met de heer Percival Marie is onder meer benadrukt het belang van het intensiveren van de samenwerking tussen de drie regio’s van de ACP, met name de Afrikaanse en Caraïbische landen en de landen in de Stille Zuidzee. Deze bijzondere ontmoetingen vonden plaats op woensdag 16 januari 2019, ten kantore van de minister.

-Ministerie van Buitenlandse Zaken-